Strategiska samtal

Har du en strategisk surdeg? Ett läge där det inte är klart i vilken riktning eller takt ni bör gå och eftersom det inte är akut så blir det liggande i bakhuvudet?

I ett strategiskt samtal får du möjlighet att zooma ut och zooma in i en generativ dialog för att få nya perspektiv och överblicka handlingsalternativ. Det kan röra företagskultur, organisation, eller strategiskt tänkande och genomförande. Jag arbetar utifrån ett coachande förhållningssätt.

Välkommen att kontakta mig!