Har du en strategisk surdeg? Ett läge där det inte är klart i vilken riktning eller takt ni bör gå och eftersom det inte är akut så blir det kanske liggande i bakhuvudet?

I ett strategiskt samtal får du möjlighet att strukturerat zooma ut och zooma in för att få nya perspektiv och överblicka handlingsalternativ. Det kan röra företagskultur, organisation, eller strategiskt tänkande och genomförande. Jag arbetar med generativ dialog och utifrån ett coachande förhållningssätt.

Välkommen att kontakta mig!