Strategiska samtal

Har du en strategisk surdeg? Ett läge där det inte är klart i vilken riktning eller takt ni bör gå och eftersom det inte är akut så blir det liggande i bakhuvudet? Det kanske inte känns aktuellt att ta in en managementkonsult, men vore bra med en extern, oberoende samtalspartner.

Sedan 1999 har jag arbetat med chefer och ledningsgrupper i allt från liten digital mediebyrå till internationella koncerner, statliga myndigheter och Irlands regering.

I ett strategiskt samtal får du möjlighet att zooma ut och zooma in för att få nya perspektiv och överblicka handlingsalternativ. Det kan röra företagskultur, organisation, ledarskap eller strategiskt tänkande och genomförande. Jag arbetar utifrån ett coachande förhållningssätt.

Välkommen att kontakta mig!