Organisationsutveckling

En organisation är en grupp individer som arbetar tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål. För att vara livskraftig behöver en organisation vara anpassad till sin omgivning, och den behöver fungera för människorna som ingår i organisationen.När förändring är en konstant behövs en lärande organisation snarare än sporadisk förändringsledning. I en värld som präglas av komplexitet behöver organisationen vara mer flexibel än den linjeorganisation som kommit att bli sinnebilden för en organisation. Med 18 års erfarenhet från olika miljöer som förändringsledare, managementkonsult och verksamhetsutvecklare har jag det breda register som behövs för att stödja, utbilda och coacha förändringsresor där strategi, kultur och strukturer för genomförande samspelar för maximal effekt.

Det kan gälla:

  • självorganisering och distribuerat ledarskap;
  • organisatorisk nätverksanalys;
  • förändringsagenter för utveckling av företagskulturen i en större organisation.