Böcker

Medverkande:

SSWC-boken (antologi)

Morgondagens mobila marknadsplats, Mats Lindgren, Jörgen Jedbratt och Erika Svensson, Kairos Future (Konsultförlaget) (innehåll)

Nya team i organisationernas värld, Jan-Inge Lind och Per-Hugo Skärvad (Liber Ekonomi) (innehåll)

 

Redaktör/redaktionellt arbete:

Trippelfokus, Daniel Goleman och Peter Senge (Fabricius Resurs)

Nuets himmel, Jes Bertelsen (Fabricius Resurs)

Morgondagens reklammarknad, Mats Lindgren och Jörgen Jedbratt, Kairos Future (Konsultförlaget)

slide1