Jag har medverkat i respektive gjort det redaktionella arbetet med flera böcker:

Morgondagens mobila marknadsplats, Mats Lindgren, Jörgen Jedbratt och Erika Svensson, Kairos Future (Konsultförlaget) 

Morgondagens reklammarknad, Mats Lindgren och Jörgen Jedbratt, Kairos Future (Konsultförlaget)

Nya team i organisationernas värld, Jan-Inge Lind och Per-Hugo Skärvad (Liber Ekonomi) 

Nuets himmel, Jes Bertelsen (Fabricius Resurs)

Vuxen men inte färdig. Vuxenutveckling – stadier av komplexitet och mening, Kristian Stålne (Fabricius Resurs)

Trippelfokus, Daniel Goleman och Peter Senge (Fabricius Resurs)