Välkommen!

R00683

Jag brinner för att förstå, utvecklas och att bidra till att utveckla verksamheter som skapar värde och på ett eller annat sätt gör vår tillvaro bättre. Baserat på många års erfarenheter och en integrerad approach till kultur, strategi och strukturer för genomförande hjälper jag ledare och deras team att skapa proaktiva organisationer. Jag har alltid varit fascinerad av olika perspektiv och att koppla ihop dem. Min expertis ligger i att arbeta med meningsskapande (sensemaking), förändringsagenter, självorganisering (teal) och strategiprocess. Vi lever i en spännande brytningstid som kommer att pågå de närmaste åren och som öppnar upp för nya möjligheter. Men många av de gamla strukturerna visar sig vara otillräckliga för de utmaningar som vi och vårt samhälle ställs inför. De flesta organisationer och ledare behöver stärka sin förmåga att navigera och agera i förändring, otydlighet och komplexitet. Jag bistår gärna med det och bidrar med perspektiv och angreppssätt som leder till levande strategi och en mer livskraftig verksamhet. Hör gärna av dig!