Välkommen!

R00683

 

 

 

 

 

 

 

Att utvecklas och att bidra till utveckling, det har varit mitt motto under min karriär och innan dess.

Vi lever i ett globalt kunskaps- och tjänstesamhälle och befinner oss i ett skede med stort behov av nya arbetsformer. Organisationer som skapades i en annan tid lever kvar men är inte tillräckligt effektiva eller engagerande. Jag arbetar med strategisk ledning och förändring och tar avstamp i den senaste forskningen för att hjälpa verksamheter att arbeta ändamålsenligt och att ta vara på den kollektiva intelligensen. Framförallt trivs jag i uppdrag med hög komplexitet, då jag jag bidrar med att skapa insikt, struktur och engagemang.