Disruptive Hour

Innan år 2020 kommer antagligen tre fjärdedelar av de 500 största företagen på S&P-listan vara företag som idag är i princip okända, enligt professor Richard Foster från Yale University. I en tid av accelererande förändring är ”business as usual” det farligaste man kan göra. Hur bör ett företag agera för att frodas i ständig förändring? Vad kan man lära av start ups? Hur jobbar man med strategiska experiment?

På Disruptive Hour på Foo café (Media Evolution City, Malmö) med Erik Starck och mig kan du höra mer om innovation, disruptiva förändringar och agilt ledarskap. Anmäl dig här.

Innovation in Mind

I dagarna pågår Innovation in Mind i Lund, för femte året i rad. Syftet är att sätta fokus på innovationer och förutsättningarna för att de ska kunna uppstå, att uppmuntra nya tankebanor, att bidra till ett bättre innovationsklimat och att vara en katalysator som sätter fart på nya samarbeten och konstellationer. Programmet är fullt av ett stort antal korta föreläsningar. Futuristen Ray Hammond skämtade om att han fått 25 minuter för att tala om de kommande 50 åren. ”No man nor woman will innovate if they are content. They may be creative, but not innovative”, sa han. Hal B Gregersen från INSEAD slog ett slag för vikten av att ställa bättre frågor och rekommenderade oss att ägna fyra minuter varje dag åt att skriva ned olika frågor kring en viss problemställning. Som vanligt var de personliga mötena under konferensen en stor del av utbytet och jag ser fram emot morgondagen.

IMG_0658

 Carl Schoonover, Portraits of the Mind

 

Agilt ledarskap

Idag pratade jag på Lean Tribe Gathering i Malmö. Det var 90 personer anmälda och jag träffade många trevliga och intressanta nya och gamla bekanta! Samt lärde mig lite nytt. Jag pratade om skiftet vi befinner oss i, från industrisamhället till kunskapssamhället, att många företag arbetar agilt men ofta bara i en del av en mer traditionell verksamhet. När det nya krockar med det gamla, vad gör vi då? Vad ska vi behålla och vad bör faktiskt avvecklas (både lean och agile bygger på att minimera onödigt arbete)? Vad förväntas av ledarskapet i en lean och/eller agil organisation? Stort tack till alla som dök upp på min open space och bidrog till att göra den till en givande session!

FCF3

 

21st Century Management – Leadership and Innovation

How do you deal with the more complex, global, fast-changing business world? 21st Century Management – Leadership and Innovation in the Thought Economy by Mats Lindgren brings up the founding factors in the ”new world” after the industrial era, ie the Thought economy, why and how your business should pay attention to them. The highlighted future capabilities: Insight, Change, Innovation, Talent and Sales are elaborated and broken down in their respective building blocks. The book is based on a strategic assignment for an ICT enterprise and holds a full framework for selt-assessment to judge your business’ current level of readiness for the future. This can be a helpful tool for the reader to reflect upon the content and your business situation. And this is also what makes it stand out from mere buzzwords. Now, what’s your action plan?

The future belongs to those companies that are masters of AHA!

jammingorg

Full disclosure: I’ve worked with Kairos Future.

Business Re-imagined: Shifts in the Digital Revolution

Whilst in London, I had the opportunity to join the RSA seminar Re-imagining work with Dave Coplin. He started off by stating the fact that we have been operating with the Qwerty-keyboard for 142 years now. A keyboard designed explicitly to slow the typist down, sub-optimized on purpose. 142 years. That illustrates how much easier it is to introduce new things and activities (iPhone, Facebook) rather than eliminate established things and behaviors.

photo (10)

 

Open Data: Från byråkrati till innovation

Det finns fortfarande outnyttjade möjligheter i de stora datamängderna i offentlig sektor trots att öppna offentliga data har fått ökande uppmärksamhet alltsedan EU-direktivet 2003 om vidareutnyttjande av offentlig sektors information (PSI). Tillgängliggörande av data handlar inte bara om teknik utan minst lika mycket om organisation och rena verksamhetsfrågor (inte minst juridik). Idag publicerade Sydsvenska Industri- och Handelskammaren rapporten Från byråkrati till innovation om öppen data och Joakim Lundblad presenterade den på ett välbesökt lunchseminarium. Rapporten – som tagits fram i samverkan med Media Evolution, BTH och Lunds universitet – är en lättillgänglig introduktion till att arbeta med öppna offentliga data. Den tar upp möjligheter och utmaningar och ger en kortfattad handledning. Du hittar rapporten här. Det enda som saknades idag var ett par konkreta och inspirerande exempel på tjänster baserade på öppna data. I denna artikel Public Data… at Your Fingertips, Wall Street Journal, finns några amerikanska exempel.

Nu ser vi lite extra fram emot de nya tjänster som kommer att se dagens ljus vid vårens kommande hackathons.

Handelskammaren

 

Vända blad

Kom av mig lite i utmaningen att blogga varje dag då jag blev förkyld. Men nu är det bara att plocka upp det igen. Medan jag kurerade mig läste jag Vända blad av Julie Jézéquel. Den är utgiven på Sekwa förlag som är specialiserade på att ge ut fransk litteratur på svenska och alltid tycks hålla hög kvalitet både på form och innehåll. Vända blad handlar om manusförfattaren Claras uppdrag att som spökskrivare dikta ett liv åt Monsieur Rosier, en affärsman som svarar på hennes annons och vill att hon skriver en fiktiv självbiografi åt honom.

Om han har någon makt i verkliga livet så drömmer han om kärlek. Om han har kärlek i verkliga livet drömmer han om makt. Men jag tror inte att en man som har kärlek skulle bry sig om att hitta på ett liv åt sig…

vända_blad-192x300

PEST-analys

När man gör en affärs-, verksamhets- eller marknadsplan så brukar det alltid finnas med SWOT-analys, en mer eller mindre slentrianmässig uppräkning av verksamhetens styrkor, svagheter, samt hot och möjligheter. Jag gillar att föregå det arbetet med en sk PESTLE-analys där man systematiskt går igenom olika omvärldsfaktorer: Politiska Ekonomiska Sociokulturella Teknologiska Legala och E:et står för miljömässiga faktorer (Environmental). Syftet är att måla upp bilden av vad som pågår i omvärlden som har påverkan på vår verksamhet. Utifrån PESTLE-analysen får man sålunda fram de externa faktorerna i SWOT:en, hot och möjligheter. Ett bra sätt att vidga blicken och inte låta strategiarbetet gå på rutin.