Välkommen!

R00683

Baserat på många års erfarenheter och en integrerad approach till kultur, strategi och strukturer för genomförande hjälper jag ledare och deras team att skapa proaktiva organisationer. Min expertis ligger i att arbeta med meningsskapande (sensemaking), förändringsagenter, självorganisering (teal) och strategiprocess. Jag brinner för att förstå, utvecklas och att bidra till utveckling av verksamheter som skapar värde och gör vår framtid bättre. Vi lever i en spännande brytningstid som öppnar upp för nya möjligheter. Men många av de gamla strukturerna visar sig vara otillräckliga för de utmaningar som vi och vårt samhälle ställs inför. De flesta organisationer och ledare behöver stärka sin förmåga att navigera och agera i förändring, otydlighet och komplexitet. Jag bistår gärna med det och bidrar med perspektiv och angreppssätt som leder till levande strategi och en livskraftig verksamhet. Välkommen att kontakta mig!