Välkommen!

R00683

 

Vi lever i en tid präglad av förändring och komplexitet. Organisationer som skapades under andra förutsättningar lever kvar men är inte tillräckligt ändamålsenliga och inte heller engagerande. Jag arbetar med transformation och strategisk ledning och tar avstamp i den senaste forskningen för att hjälpa ledare och deras verksamheter att hantera förändring och ta vara på sin kollektiva intelligens. Framförallt trivs jag i uppdrag med hög komplexitet, där jag bidrar med att skapa insikter, struktur och engagemang.