Välkommen!

R00683

Vi lever i en tid av förändring och komplexitet med minskad förutsägbarhet som en följd. Gårdagens organisationer och arbetssätt är inte tillräckligt flexibla och bra på att tillvarata den kollektiva intelligensen för att matcha sin omvärld. Jag arbetar med strategiskt ledarskap i förändring. Baserat på många års erfarenheter och senaste forskningen hjälper jag ledare och deras team att navigera i förändring och skapa proaktiva organisationer. Min expertis ligger i collaborative sensemaking, förändringsagenter, självorganisering (teal) och levande strategi. Jag kommer bäst till nytta i ett tidigt skede i komplexa situationer där jag bidrar med perspektiv, struktur och inspiration som leder till en mer livskraftig verksamhet.