Välkommen!

R00683

 

 

 

 

 

 

 

Vi lever i ett globalt kunskaps- och tjänstesamhälle och befinner oss i ett skede med stort behov av nya arbetsformer. Organisationer och normer som skapades i en annan tid lever kvar men är inte längre särskilt effektiva eller engagerande. Jag arbetar med förändringsledning och strategisk ledning för att hjälpa verksamheter att utvecklas genom att arbeta mer ändamålsenligt och att ta vara på medarbetare, resurser och möjligheter på ett bra sätt. Framförallt trivs jag i uppdrag där det finns en vision eller mission men det är oklart hur man ska nå det, då bidrar jag med att skapa klarhet, struktur och engagemang.