Välkommen!

R00683

Vi lever i en tid av förändring och komplexitet med minskad förutsägbarhet som en följd. Gårdagens organisationer och arbetssätt är inte tillräckligt flexibla och bra på att tillvarata den kollektiva intelligensen för att matcha sin omvärld, undvika risker och fånga möjligheter. Jag brinner för att utveckla verksamheter med levande strategiprocesser. Baserat på många års erfarenheter och en integrerad approach till kultur, strategi och strukturer för genomförande hjälper jag ledare och deras team att skapa proaktiva organisationer. Min expertis ligger i att arbeta med meningsskapande (sensemaking), förändringsagenter, självorganisering (teal) och strategiprocess. Jag kommer bäst till nytta i ett tidigt skede i komplexa situationer där jag bidrar med perspektiv och struktur som leder till en mer livskraftig verksamhet. Hör gärna av dig!