Välkommen!

R00683

Vi lever i en tid av förändring, ökad osäkerhet och komplexitet. Gårdagens organisationer och arbetssätt är inte tillräckligt flexibla och bra på att tillvarata den kollektiva intelligensen för att matcha sin omvärld. Jag arbetar med strategiskt ledarskap i förändring – baserat på många års erfarenheter och senaste forskningen – och hjälper ledare och deras team att navigera i förändring och skapa agila organisationer. Min expertis ligger i collaborative sensemaking, agila organisationer/teal och levande strategi. Jag kommer bäst till nytta i komplexa situationer där jag bidrar med insikt, struktur och inspiration som leder till en mer livskraftig verksamhet.