Välkommen!

R00683

 

Vi lever i en tid av förändring och organisationer som skapades under andra förutsättningar lever kvar men är inte tillräckligt ändamålsenliga och inte heller engagerande. Jag arbetar med strategisk ledning och förändring och tar avstamp i den senaste forskningen för att hjälpa verksamheter att ta vara på sin kollektiva intelligens. Framförallt trivs jag i uppdrag med hög komplexitet, där jag jag bidrar med att skapa insikter, struktur och engagemang.

 

css.php