Välkommen!

R00683

 

 

 

 

 

 

 

Vi lever i ett globalt kunskaps- och tjänstesamhälle men arbetar fortfarande i mångt och mycket enligt normer från industrisamhället. Det är inte alltid särskilt effektivt eller engagerande. Jag arbetar med att hjälpa verksamheter att arbeta mer ändamålsenligt och tillvarata medarbetare, resurser och möjligheter på ett bra sätt.