Välkommen!

R00683

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi lever i en tid av förändring och organisationer som skapades under andra förutsättningar lever kvar men är inte tillräckligt ändamålsenliga eller engagerande. Jag arbetar med strategisk ledning och förändring och tar avstamp i den senaste forskningen för att hjälpa verksamheter att ta vara på sin kollektiva intelligens. Framförallt trivs jag i uppdrag med hög komplexitet, där jag jag bidrar med att skapa insikter, struktur och engagemang.