Increasing demand for systems leadership

Posted Posted in Complexity, Future, Leadership, Transformation

“Today’s complexity forces us to go well beyond the boundaries of our organizations and organizational structures; it demands we lift our gaze and take into account the whole system, including issues of climate change, inclusivity and inequality, to name a few. To be able to do this, we will have to embrace systems approaches and […]

Vertical development

Posted Posted in Adaptive, Books, Complexity, Sensemaking, Transformation

Fina artiklar om vuxenutveckling nu i Svenska Dagbladet. Idag med Kristina Elfhag som skrivit “Livsutvecklingens psykologi” som jag är glad över att ha fått chans att bidra till med perspektiv, främst kopplat till managementområdet. “Den vuxna jagutvecklingen sker på djupet och under lång tid, förklarar hon. Den är heller inte hänvisad till individen, utan pågår […]