Enabling leadership

Posted Posted in Adaptive, Future, Innovation, Leadership, Management, Sensemaking, Transformation, [:sv]Organization[:en]Organisation[:]

  The digital infrastructure has improved exponentially, and as individuals and consumers we have adopted new functionalities and habits. Direct access and ‘tailor made for me’ are the expectations of customers today. We let go of the CD with a solid track list, some people started using Pirate Bay and then we got Spotify with […]

Turn off the autopilot. Create the map together.

Posted Posted in Business Intelligence, Future, Innovation, Leadership, Sensemaking, Strategy, Transformation, [:sv]Organization[:en]Organisation[:]

What did you learn this week? What surprised you? This week we facilitated an open workshop on collaborative sensemaking, me and the talented graphic recorder Helene Stalin Åkesson together with 20 participants. I will tell you something that I learnt. First a few words on why and what. In a world full of change and […]

Förändringsnätverk gör traditionell organisation agil

Posted Posted in Conference, Future, Innovation, Management, Strategy, Transformation, [:sv]Organization[:en]Organisation[:], [:sv]Self-organization[:en]Self-organisation[:]

(Svenska) Hur man organiserar sin verksamhet bör vara ett medvetet val som matchar den miljö som företaget verkar i. Grundregeln är att ju mer snabba förändringar och ju högre grad av komplexitet, desto mer flexibel behöver organisationen vara. Nätverk är snabbare både på att fånga upp möjligheter och att agera på dem. I en stabil miljö är den traditionella linjeorganisationen effektiv och produktiv. Risken är dock att det sker förändringar i omvärlden som gör företagets affärsidé obsolet. Syftet med att lägga till en nätverksorganisation är att öka företagets förmåga att kontinuerligt hantera innovation, strategi och kulturell förändring.