Leading in Complex Times

Posted Posted in Complexity, Conference, Future, Leadership, Management, Sensemaking, Strategy

Every now and then I see “leadership” being contrasted to “management”, where management is out in the cold and leadership is presented in a more positive way, as something desirable. To me they are complementary; we need ‘both-and’. The polarization is by no means surprising. Development often happens in pendulum movements. But if you read […]

Turn off the autopilot. Create the map together.

Posted Posted in Business Intelligence, Future, Innovation, Leadership, Sensemaking, Strategy, Transformation, [:sv]Organization[:en]Organisation[:]

What did you learn this week? What surprised you? This week we facilitated an open workshop on collaborative sensemaking, me and the talented graphic recorder Helene Stalin Åkesson together with 20 participants. I will tell you something that I learnt. First a few words on why and what. In a world full of change and […]

Nätverket som förnyar organisationen

Posted Posted in Conference, Governance, Leadership, Management, Strategy, [:sv]Organization[:en]Organisation[:], [:sv]Self-organization[:en]Self-organisation[:]

”Nu vet jag vad jag ska göra när jag kommer tillbaka till kontoret!” sade min kollega med eftertryck. Vi höll just på att avsluta det andra mötet mellan förändringsagenterna. Nya målsättningar började ta form. Energin i rummet var så tydlig att man kunde ta på den. Några månader senare hade energin spridit sig från mötesrummet […]

Förändringsnätverk gör traditionell organisation agil

Posted Posted in Conference, Future, Innovation, Management, Strategy, Transformation, [:sv]Organization[:en]Organisation[:], [:sv]Self-organization[:en]Self-organisation[:]

(Svenska) Hur man organiserar sin verksamhet bör vara ett medvetet val som matchar den miljö som företaget verkar i. Grundregeln är att ju mer snabba förändringar och ju högre grad av komplexitet, desto mer flexibel behöver organisationen vara. Nätverk är snabbare både på att fånga upp möjligheter och att agera på dem. I en stabil miljö är den traditionella linjeorganisationen effektiv och produktiv. Risken är dock att det sker förändringar i omvärlden som gör företagets affärsidé obsolet. Syftet med att lägga till en nätverksorganisation är att öka företagets förmåga att kontinuerligt hantera innovation, strategi och kulturell förändring.