Leading in Complex Times

Posted Posted in Complexity, Conference, Future, Leadership, Management, Sensemaking, Strategy

Every now and then I see “leadership” being contrasted to “management”, where management is out in the cold and leadership is presented in a more positive way, as something desirable. To me they are complementary; we need ‘both-and’. The polarization is by no means surprising. Development often happens in pendulum movements. But if you read […]

Enabling leadership

Posted Posted in Adaptive, Future, Innovation, Leadership, Management, Sensemaking, Transformation, [:sv]Organization[:en]Organisation[:]

  The digital infrastructure has improved exponentially, and as individuals and consumers we have adopted new functionalities and habits. Direct access and ‘tailor made for me’ are the expectations of customers today. We let go of the CD with a solid track list, some people started using Pirate Bay and then we got Spotify with […]

How do we create the company that we want to work for?

Posted Posted in Culture, Future, Management, Teal, [:sv]Self-organization[:en]Self-organisation[:]

How do we create the company that we want to work for? That’s the theme of my clients internal conference where I will speak about working with self-management and teal organization and facilitate the discussion that leads to the next steps.  Relevant for you as well? Welcome to contact me.

Nätverket som förnyar organisationen

Posted Posted in Conference, Governance, Leadership, Management, Strategy, [:sv]Organization[:en]Organisation[:], [:sv]Self-organization[:en]Self-organisation[:]

”Nu vet jag vad jag ska göra när jag kommer tillbaka till kontoret!” sade min kollega med eftertryck. Vi höll just på att avsluta det andra mötet mellan förändringsagenterna. Nya målsättningar började ta form. Energin i rummet var så tydlig att man kunde ta på den. Några månader senare hade energin spridit sig från mötesrummet […]

Förändringsnätverk gör traditionell organisation agil

Posted Posted in Conference, Future, Innovation, Management, Strategy, Transformation, [:sv]Organization[:en]Organisation[:], [:sv]Self-organization[:en]Self-organisation[:]

(Svenska) Hur man organiserar sin verksamhet bör vara ett medvetet val som matchar den miljö som företaget verkar i. Grundregeln är att ju mer snabba förändringar och ju högre grad av komplexitet, desto mer flexibel behöver organisationen vara. Nätverk är snabbare både på att fånga upp möjligheter och att agera på dem. I en stabil miljö är den traditionella linjeorganisationen effektiv och produktiv. Risken är dock att det sker förändringar i omvärlden som gör företagets affärsidé obsolet. Syftet med att lägga till en nätverksorganisation är att öka företagets förmåga att kontinuerligt hantera innovation, strategi och kulturell förändring.