Books

I have participated in and done editorial work for several books, mainly within leadership, management and organization.

Nya team i organisationernas värld, Jan-Inge Lind och Per-Hugo Skärvad (Liber Ekonomi) 

Morgondagens mobila marknadsplats, Mats Lindgren, Jörgen Jedbratt och Erika Svensson, Kairos Future (Konsultförlaget)

Morgondagens reklammarknad, Mats Lindgren och Jörgen Jedbratt, Kairos Future (Konsultförlaget)

Vuxen men inte färdig. Vuxenutveckling – stadier av komplexitet och mening, Kristian Stålne (Fabricius Resurs)

Trippelfokus, Daniel Goleman och Peter Senge (Fabricius Resurs)