Jag arbetar sedan sjutton år tillbaka med verksamhetsutveckling och förändringsledning.

  • Leder, faciliterar och coachar förändring i företag och andra organisationer. Oftast kopplat till kundfokus, företagskultur och strategi. Det kan handla om att införa självorganisering (teal, holacracy) eller att arbeta mer tvärfunktionellt och nätverksbaserat i en större organisation.
  • Faciliterar strategi-processer och hjälper er att integrera omvärldsfaktorer och strategiskt genomförande.
  • Förmedlar insikt och inspiration i föreläsningar och workshops.

I flera verksamheter har jag arbetat med att samordna och coacha tvärfunktionella team och andra insatser med ständiga förbättringar. Jag har arbetat med verksamhetsutveckling kopplat till kundupplevelsen (med NPS som metod, och med lean). När det är många parametrar och perspektiv att hålla ihop och ta hänsyn till kommer jag bäst till nytta. Jag har haft rollen att stötta ledningsgruppens arbete med strategiprocessen och affärs- och verksamhetsplanering i ett flertal verksamheter. 

2017 startade jag konsultföretaget Ambiwise som hjälper chefer och deras team att navigera i förändring och att organisera sig för framgång.

Välkommen att kontakta mig för att bolla dina visioner och utmaningar, även om du inte har klart för dig hur – jag hjälper dig att navigera.