Uppdrag

Jag arbetar sedan sexton år tillbaka inom verksamhetsutveckling och transformation.

  • Som programledare eller förändringsledare leder, faciliterar och coachar jag förändring i företag och andra verksamheter.
  • Jag faciliterar strategi-processer och ställer de utmanande frågorna som tar er från omvärldsfaktorer till genomförande.

I flera verksamheter har jag arbetat med att samordna och coacha tvärfunktionella team av förändringsagenter och att införa arbete med ständiga förbättringar. Jag har arbetat med verksamhetsutveckling kopplat till kundupplevelsen (med NPS som metod och med lean). Jag har också haft rollen att stötta ledningsgruppens arbete med strategiprocessen och affärs- och verksamhetsplanering i ett flertal verksamheter. Jag är en van workshopledare och håller ofta och gärna föreläsningar.