Vad jag gör

Jag hjälper ledare och team med att skapa proaktiva organisationer genom att tydliggöra samt realisera potential: levande strategi för livskraftiga verksamheter. Det gör jag baserat på många års erfarenhet och en integrerad approach till kultur, strategi och strukturer för genomförande. 

  • Designar, leder och coachar förändring i företag och andra organisationer. Med en helhetssyn på kund, företagskultur, strategi och processer för genomförande. Det kan handla om att införa självorganisering (teal) eller att arbeta med distribuerat ledarskap och förändringsagenter i en större organisation.
  • Faciliterar strategi-processer och hjälper er att med en röd tråd från omvärldsfaktorer till strategiskt genomförande.
  • Förmedlar insikt och inspiration i föreläsningar och workshops.
  • Strategiska samtal för chefer som vill ha perspektiv och en oberoende samtalspartner kring utveckling som rör ledarskap, strategi, organisation, företagskultur.

I flera verksamheter har jag arbetat med att samordna och coacha tvärfunktionella team för att skapa förändring. Jag har arbetat med verksamhetsutveckling kopplat till kundupplevelsen (med NPS som metod, och med lean). När det är hög grad av komplexitet, med många perspektiv att ta hänsyn till kommer jag bäst till nytta. Jag har stöttat ledningsgruppens arbete med strategiprocessen och affärs- och verksamhetsplanering i ett flertal verksamheter och är handledare i strategiskt tänkande för mastersstudenterna vid Ekonomihögskolan i Lund. 

2017 startade jag konsultföretaget Ambiwise som hjälper chefer och team att navigera i förändring och att organisera sig för fortsatt framgång. För att leverera nyskapande lösningar samarbetar jag med partners inom business innovation, nätverksanalys (ONA) och grafisk facilitering. Välkommen att kontakta mig för att bolla dina visioner och utmaningar, även om du inte har klart för dig hur – jag hjälper dig att navigera!