Organisationsutveckling

Jag stöttar utvecklande organisationer som stävar efter en innovativ, proaktiv kultur. Som förändringsledare och verksamhetsutvecklare har jag det breda register som behövs för att stödja, utbilda och coacha förändringsresor där strategi, kultur och strukturer för genomförande samspelar för maximal effekt.

Med 18 års erfarenhet från olika miljöer leder och coachar jag förändringar i företag och andra organisationer. Det kan gälla att införa självorganisering och samskapande ledarskap (teal) eller att arbeta med strategisk utveckling, företagskultur och förändringsagenter i en större organisation. Utvecklingsprocesser och situationer med hög nivå av komplexitet med många perspektiv att ta hänsyn till, är tillfällen när jag kommer bäst till nytta i er organisation.

Våren 2016 startade jag Teal for teal Malmö, en community med fokus på utvecklingen av organisering och ledarskap, ett område som engagerat mig sedan slutet på 90-talet. Syftet med nätverket är att inspirera till att utforska nya former för organisering och ledarskap samt att vara ett forum där intresserade, coacher, konsulter, ledare kan mötas och utbyta erfarenheter och lärande.