Våren 2016 startade jag Teal for teal Malmö, en community med fokus på utvecklingen av organisering och ledarskap, ett område som engagerat mig sedan slutet på 90-talet. Syftet med nätverket är att inspirera till att utforska nya former för organisering och ledarskap samt att vara ett forum där intresserade, coacher, konsulter, ledare kan mötas och utbyta erfarenheter och lärande.