Sensemaking

Vi befinner oss i en brytningstid där samhällsstrukturer förändras och den teknologiska utvecklingen ändrar förutsättningarna. Det innebär massor av möjligheter! Men hur fångar du upp dem? Kunskap och information är det ingen brist på idag, däremot är perception en knapp resurs. Sensemaking handlar om vi uppfattar sammanhanget och är avgörande för hur vi väljer att agera. Det är kärnan i mitt arbete. Några av de mest uppmärksammade nyheterna de senaste åren har gällt situationer där ledningen missade att ta hänsyn till information som sedan visade sig vara avgörande. Du kanske själv har varit i en situation där det är fokus på att leverera och så ställs allt på ända? Fångar du upp svaga signaler? Söker du information som motsäger det som du vill höra eller förstärker du omedvetet grupptänkande? Det är lätt att vara efterklok men det går faktiskt att vara mer förklok genom att bli bättre på sensemaking.

Hur navigerar du i komplexitet och förändring?

Jag erbjuder en workshop som ger nya perspektiv och stärker din förmåga till lyhört ledarskap i förändring och komplexitet. Vilka faktorer utgör hinder och vilka åtgärder stöttar ett effektivt meningsskapande och anpassningsförmåga i ett team? Bli bättre på att navigera och att ta vara på den kollektiva intelligensen i er verksamhet för att fånga möjligheter, minimera risker och kunna vara mer proaktiv. Samtidigt ökar engagemang och kollegor jobbar bättre tillsammans med collaborative sensemaking.

”Alla projekt borde starta med en sådan här workshop!”   

/Tidigare deltagare

 

Vad: Sensemaking och levande strategi i en tid som präglas av förändring och komplexitet. En mix av kunskap (forskningsbaserad), erfarenhet, exempel och övningar. Du får med dig insikter och konkreta redskap som du kan applicera direkt i ditt arbete.

Effektmål: Livskraftig, verksamhet med engagemang.

För vem: Du som är chef, teamledare, HR-specialist, projektledare, intraprenör eller entreprenör.

Din guide är Anna Lundbergh

Kontakta mig för intresseanmälan!

 

 

 

 

 

 

Bilden är från en workshop i Collaborative Sensemaking med Helene Stalin Åkesson som graphic recorder.