Omvärldsbevakning och levande strategi i en tid präglad av förändring och komplexitet.

Hur navigerar du 2018?

Hur undviker du faktaresistens i arbetet? Några av de mest uppmärksammade nyheterna 2017 gällde situationer där ledningen inte ville se verkligheten för vad den var utan satte upp skygglappar. Du kanske själv har varit i en situation där det är fokus på leverans, tidsplanen är tajt och så ställs allt på ända. Det är bara att kavla upp ärmarna och göra det bästa av situationen.

Bli bättre på att navigera och ta vara på den kollektiva intelligensen i verksamheten redan innan ni kör i diket. Denna workshop ger nya perspektiv och stärker din förmåga till lyhört ledarskap i förändring. Vilka faktorer utgör hinder och vilka åtgärder stöttar ett effektivt meningsskapande och anpassningsförmåga i ett team?

Många organisationer är idag medvetna om värdet av att vara agil och flexibel men fokus ligger på produktion och leverans. Om inte grunden finns på plats

”Alla projekt borde starta med en sådan här workshop!”   

/Tidigare deltagare

 

Vad: Omvärldsbevakning och levande strategi i en tid som präglas av förändring och komplexitet. En mix av kunskap (forskningsbaserad), erfarenhet, exempel och övningar. Du får med dig insikter och konkreta redskap som du kan applicera direkt i ditt arbete.

Effektmål: Meningsfulla, livskraftiga och innovativa organisationer.

För vem: Du som är chef, teamledare, HR-specialist, projektledare, intraprenör eller entreprenör.

Din guide är Anna Lundbergh

Kontakta mig gärna så berättar jag mer!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden är från en workshop i Collaborative Sensemaking med Helene Stalin Åkesson som graphic recorder.