Levande strategi

Uttrycket ”Culture eats strategy for breakfast” dyker upp med jämna mellanrum. Och visst har kultur, normer och vanor stor betydelse för hur en verksamhet utvecklas, men bäst blir det när strategi och kultur går hand i hand. Därför talar jag om Levande Strategi, där ‘levande’ står för kulturen, det vill säga det som vi ger uttryck för i vårt agerande. Strategi handlar om prioriteringar, att göra val. För femtio år sedan kunde man göra strategiska planer. I en värld som präglas av komplexitet och snabb förändringstakt ökar betydelsen av strategiskt tänkande och görande. Levande strategi.

Jag har stöttat ledningsgruppens arbete med strategiprocessen och affärs- och verksamhetsplanering i ett flertal verksamheter och är handledare i strategiskt tänkande för mastersstudenterna vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. 

Om du vill ha en diskussionspartner kring var er organisation befinner er och möjliga vägar framåt så tar jag gärna ett generativt, strategiskt samtal. Hör av dig! Mina kontaktuppgifter finns här.