Konsult

Jag arbetar som senior konsult med strategiskt ledarskap i förändring och har 18 års erfarenhet från olika roller och miljöer.

  • Designar, leder, faciliterar och coachar förändring i företag och andra organisationer. Med en helhetssyn på kund, företagskultur, strategi och processer för genomförande. Det kan handla om att införa självorganisering eller att arbeta med distribuerat ledarskap och förändringsagenter i en större organisation.
  • Faciliterar strategi-processer och hjälper er med en röd tråd från omvärldsfaktorer till strategigenomförande.

I flera verksamheter har jag arbetat med att samordna och coacha tvärfunktionella team för att skapa förändring. Jag har arbetat med verksamhetsutveckling kopplat till kundupplevelsen (med NPS som metod, och med lean). När det är hög grad av komplexitet, med många perspektiv att ta hänsyn till kommer jag bäst till nytta. Jag har stöttat ledningsgruppens arbete med strategiprocessen och affärs- och verksamhetsplanering i ett flertal verksamheter.