Hur jag arbetar

Jag har arbetat med verksamhetsutveckling och förändringsledning kopplat till kundfokus och digitalisering de senaste 18 åren. Mitt förhållningssätt är baserat på värdeskapande,styrkebaserat ledarskap och en syn på organisationer som nätverk av människor. En livskraftig organisation är anpassad till sin kontext, till sitt syfte och sina medlemmar. Kärnan i mitt arbete är collaborative sensemaking.

Jag arbetar i mitt företag Ambiwise som en partner till kund, helst kontinuerligt över en tidsperiod med en integrerad approach till strategi, företagskultur och strukturer för genomförande. Jag gör även masterclasses, workshops och föreläsningar samt strategiska samtal som kvalificerat bollplank, läs mer under respektive flik och hör gärna av dig!