Mitt förhållningssätt är baserat på värdeskapande, styrkebaserat ledarskap och en syn på organisationer som nätverk av människor (complex adaptive systems). En livskraftig organisation är anpassad till sin kontext, syfte och medlemmar. Kärnan i mitt arbete är därför collaborative sensemaking.

Jag arbetar som en partner till kund, helst kontinuerligt över en tidsperiod med en integrerad approach till strategi, företagskultur och strukturer för genomförande. Jag gör även masterclasses, workshops och föreläsningar, läs mer under respektive flik och hör gärna av dig!