Jag håller föreläsningar och workshops inom följande områden:

  • Krockar kartan med verkligheten? Collaborative Sensemaking 
  • Utvecklas med feedback 
  • Levande strategi
  • Intraprenörskap, distribuerat ledarskap och nätverksorganisation (artikel
  • Teal organisationer

För workshops använder jag gärna upplägg som open space eller world café. Givetvis kan vi skräddarsy upplägget utifrån situation och behov. Kontakta mig om det!

Bilden är från en workshop i Collaborative Sensemaking med Helene Stalin Åkesson som graphic recorder.