I have participated in and done editorial work for several books, mainly within leadership and organization.

Trippelfokus, Daniel Goleman och Peter Senge (Fabricius Resurs)

Morgondagens mobila marknadsplats, Mats Lindgren, Jörgen Jedbratt och Erika Svensson, Kairos Future (Konsultförlaget) 

Morgondagens reklammarknad, Mats Lindgren och Jörgen Jedbratt, Kairos Future (Konsultförlaget)

Nya team i organisationernas värld, Jan-Inge Lind och Per-Hugo Skärvad (Liber Ekonomi) 

Nuets himmel, Jes Bertelsen (Fabricius Resurs)