Välkommen!

R00683

 

 

 

 

 

 

 

Vi lever i ett globalt kunskaps- och tjänstesamhälle och befinner oss i ett skede med stort behov av nya arbetsformer. Normer som skapades i en annan tid lever kvar men är inte längre särskilt effektiva eller engagerande. Jag arbetar med förändringsledning och strategisk ledning för att hjälpa verksamheter att utvecklas genom att arbeta mer ändamålsenligt och att tillvarata medarbetare, resurser och möjligheter på ett bra sätt.