PEST-analys

När man gör en affärs-, verksamhets- eller marknadsplan så brukar det alltid finnas med SWOT-analys, en mer eller mindre slentrianmässig uppräkning av verksamhetens styrkor, svagheter, samt hot och möjligheter. Jag gillar att föregå det arbetet med en sk PESTLE-analys där man systematiskt går igenom olika omvärldsfaktorer: Politiska Ekonomiska Sociokulturella Teknologiska Legala och E:et står för miljömässiga faktorer (Environmental). Syftet är att måla upp bilden av vad som pågår i omvärlden som har påverkan på vår verksamhet. Utifrån PESTLE-analysen får man sålunda fram de externa faktorerna i SWOT:en, hot och möjligheter. Ett bra sätt att vidga blicken och inte låta strategiarbetet gå på rutin.

Analytics at Work – Smarter Decisions, Better Results

Analytics at Work av Thomas Davenport & Jeanne Harris (Harvard Business Press) är en utomordentlig guide till hur ett företag ökar sin analytiska kompetens. Varför ska man göra det? För att ta mer välgrundade beslut.

Allow information- and knowledgebased strategy formulation and decision making, and leverage information to improve business performance.

Boken kom till efter att författarna publicerat Competing on Analytics och insett att få företag ligger på den analytiska nivån att de kan konkurrera med analys. De flesta företag är betydligt mer analytiskt omogna och det är en resa att ta sig dit – därav denna bok. Utifrån ramverket i boken är det relativt lätt att avgöra var man står och vad som är ett lämpligt nästa steg. Ramverket har 5 faser: från ett analytiskt omoget företag till ett som använder analys som en konkurrensfördel.

Analysarbete är en kombination av strategi, intuition, ramverk samt erfarenhet. Grunden i Analytics at Work är ett ramverk med de framgångsfaktorer som enligt författarna behöver vara på plats för att organisationen ska lyckas med analys. De är följande (minnesregeln är DELTA, därför skriver jag dem på engelska): Data, Enterprise orientation (verksamhetsperspektiv), Leadership, Targets (mål) och Analysts. Författarna tar bl a upp lämpliga fokusområden; försäljning är ett klassiskt område som är tacksamt för analys. De tar även upp hur man bäst organiserar verksamheten; en decentraliserad lösning är vanligast men sällan funktionell.

Det här är en väldigt bra bok för den som är intresserad av arbetet med analys i ett företag eller en organisation. Den ger ett stegvis stöd men är inte överdrivet förenklad. Jag kan rekommendera Analytics at Work.

Relaterat: Thomas Davenport bloggar på HBR.

Performance Management (Gary Cokins)

Speaking of Business Intelligence så läste jag i början av året Gary Cokins bok Performance Management – Integrating Strategy, Execution, Methodologies, Risk and Analytics. Det är inte den allra bästa bok jag har läst i ämnet men den innehåller en del guldkorn, exempelvis diskursen om business intelligence och performance management. Den sammanfattas såhär:

As in physics, BI is like potential energy, while performance management is the conversion of potential energy into kinetic energy.

Med andra ord, business intelligence, som handlar om att ha data och information, är blott lägesenergi. Performance management handlar om att dra nytta av denna information för åtgärder, rörelseenergi. En organisation kan inte nöja sig med att hålla koll på siffrorna, det gäller att förändra dem.

Business Intelligence round table

Efter ledarskapsdagen gick jag rakt in i en rundabordsdiskussion om beslutstöd arrangerad av Affecto. En bas för diskussionen lades av presentationer från Gartner, från Affectos egen marknadsundersökning samt en presentation av Martin Durehed från Perstorp. Från Gartner rapporteras att pendeln nu svänger åt det hållet att verksamheten återtar kontrollen över business intelligence. Det konstateras att användarnivån är låg: av tilltänkta användare är det endast 28% som använder BI-lösningarna, vilket delvis förklaras med att användbarhetsfrågorna är underskattade. Affectos egen marknadsundersökning visade att användare inte hittar den information de söker och lägger alltför mycket tid på ovidkommande saker såsom att validera data. Sedan blev det en hel del prat om ERP, Cognos, SAP. Vi talade även om att merparten av medarbetarna bara behöver fasta rapporter och att det är ett fåtal personer som behöver tillgång till analysfunktionerna. Avslutningsvis kom vi in på Davenport och Harris förträffliga böcker Analytics at Work och Competing on Analytics.