Teal – att skapa kreativa organisationer

Reinventing Organizations – en av de mest uppmärksammade ledarskapsböckerna de senaste åren blev startskottet på Teal for teal, en internationell rörelse med fokus på organisationer som bygger på självstyre, helhetstänk och evolutionärt syfte. Vilka företag ligger i framkant och vad kan vi lära av dem? Vi tar upp drivkrafter, exempel på teal-företag och hur man inför nya arbetssätt i sin organisation. Nätverksledare är Anna Lundbergh.

Välkommen till nästa träff med Teal for teal Malmö den 6 mars på Foo Café! Anmälan görs på denna länk.

Självorganisering temakväll 20/10

Självorganisering är ett bra sätt att hantera komplexitet och en föränderlig miljö. I en självstyrande organisation finns inte chefer som delegerar arbetsuppgifter; istället tar varje kollega på sig olika roller som hen aktivt har sökt och har en vilja att genomföra. Ungefär som när man ordnar ett knytkalas. De traditionella chefsuppgifterna – som planering, styrning, rekrytering, kommunikation – fördelas mellan olika personer i teamet. Allt eftersom människor blir mer erfarna kan de ta på sig mer ansvarsfulla roller och lämna över enklare uppgifter till mer juniora kollegor. När självstyrande team fungerar ökar engagemanget, kvaliteten och effektiviteten. Liksom kundnöjdheten.

Självorganisering är en av grundprinciperna i teal-organisationer och temat för Teal for teal Malmös oktober-träff som är upplagd som ett självorganiserande open space. Tag gärna med dig ett ämne eller en fråga som du vill diskutera. Om det är första gången du deltar så rekommenderar vi att du i förväg läser artikeln ”The Future of Management is Teal” Välkommen! Anmäl dig här

Teal4

17.30-17.45: Cirkeln runt

17.45-18.40: Open Space diskussioner

18.40-18.55: Paus

18.55-19.45: Open Space diskussionerna fortsätter

19.45- Checka ut

Vad är Teal?

I boken ”Reinventing Organizations” tydliggjorde Frédéric Laloux hur den mänskliga medvetande-utvecklingen har medfört olika faser i utvecklingen av organisationer och företag. Han använder färger för de olika utvecklingsstadierna, från den Röda gängmentaliteten, via armén och den traditionella hierarkin, till Teal (en grönblå nyans) som representerar värdebaserade organisationer.

Teal-organisationer bygger på följande principer:

Självorganisering – Den formella chefshierarkin är ersatt av att alla anställda har utrymme att agera efter eget omdöme och med stöd av varandra. Beslut fattas med hjälp av en rådgivningsprocess, vilket varken innebär konsensus eller toppstyrning.

Helhet – Hela den mänskliga kapaciteten, som varje individ besitter, är inbjuden att delta i organisationen fullt ut. Maskulint, feminint, emotionellt, intuitivt, spirituellt, rationellt o s v. Personlig och kollektiv utveckling mot autenticitet i alla dessa dimensioner odlas aktivt.

Evolutionär framväxt – Metaforen för organisationen är en levande organism. Varför organisationen existerar och vad den är avsedd att åstadkomma är inte statiskt och styrs inte centralt från ”toppen”. Istället utvecklas organisationenssyfte via en dynamisk och distribuerad process som involverar alla medarbetare.

Teal for teal är ett nätverk som vuxit fram internationellt som ett forum för ledare, coacher, konsulter, verksamhetsutvecklare, HR-specialister och intresserade att dela erfarenheter och kunskaper kring dessa organisationsformer för att gemensamt lära mer.

Mer om nätverket Teal for teal: http://www.tealforteal.se

På Facebook: ”Teal for teal Malmö” och påTwitter: @Tealforteal_Se

21st Century Management – Leadership and Innovation

How do you deal with the more complex, global, fast-changing business world? 21st Century Management – Leadership and Innovation in the Thought Economy by Mats Lindgren brings up the founding factors in the ”new world” after the industrial era, ie the Thought economy, why and how your business should pay attention to them. The highlighted future capabilities: Insight, Change, Innovation, Talent and Sales are elaborated and broken down in their respective building blocks. The book is based on a strategic assignment for an ICT enterprise and holds a full framework for selt-assessment to judge your business’ current level of readiness for the future. This can be a helpful tool for the reader to reflect upon the content and your business situation. And this is also what makes it stand out from mere buzzwords. Now, what’s your action plan?

The future belongs to those companies that are masters of AHA!

jammingorg

Full disclosure: I’ve worked with Kairos Future.

Vända blad

Kom av mig lite i utmaningen att blogga varje dag då jag blev förkyld. Men nu är det bara att plocka upp det igen. Medan jag kurerade mig läste jag Vända blad av Julie Jézéquel. Den är utgiven på Sekwa förlag som är specialiserade på att ge ut fransk litteratur på svenska och alltid tycks hålla hög kvalitet både på form och innehåll. Vända blad handlar om manusförfattaren Claras uppdrag att som spökskrivare dikta ett liv åt Monsieur Rosier, en affärsman som svarar på hennes annons och vill att hon skriver en fiktiv självbiografi åt honom.

Om han har någon makt i verkliga livet så drömmer han om kärlek. Om han har kärlek i verkliga livet drömmer han om makt. Men jag tror inte att en man som har kärlek skulle bry sig om att hitta på ett liv åt sig…

vända_blad-192x300

Louisiana: Thomsen

Jag skulle intervjua en av Danmarks största nu levande diktare: Søren Ulrik Thomsen och det skulle ske i hans hem i centrala Köpenhamn. Året kan ha varit 1998. Med mig hade jag fotografen Oscar från det litterära studentmagasinet Ordkonst. Vi blev insläppta i lägenheten och bekantade oss med de två angorakatterna. Thomsen skulle bjuda på te och i förberedelserna brände han sig på det kokheta vattnet eller om det var kärlet. Ack o ve! ”Jag måste till apoteket och ordna med förband om min hand. Jag kommer strax!”, sa poeten och lämnade oss två 20-åringar ensamma med katterna i sitt hem.

I dag hade jag nöjet att träffa honom igen, då han läste ur sin senaste diktsamling Rystet spejl i samband med de litterära dagarna på Louisiana. Om du någon gång får chansen att höra Søren Ulrik Thomsen läsa ur sitt verk så ta den; det är rytm och puls.

För den här gången har jag nått fram

till de yttersta, näst sista orden.

Det sista är ditt.

/Søren Ulrik Thomsen

Boktips (facklitteratur)

Idag fick jag en fråga på Twitter om jag hade några boktips inför hängmattan. Och det har onekligen verkat på sistone som att jag har ett boktips för varje tillfälle. Så nu måste det bli en boktips-post. Först av allt: Om du fortfarande inte har läst Predictably Irrational av Dan Ariely så gör det! I svensk översättning heter den (O)logiskt.

Bild: Boktrave på pianot.

I början av året ställde jag frågan ”Vilken är den bästa facklitterära bok du läst under det senaste året” på Twitter och i Facebook-bubblan. Svaren jag fick var följande: 2 rekommendationer om Rework – från gänget bakom 37signals. Själv köpte jag den som ljudbok eftersom jag trodde att de korta kapitlen skulle funka lika bra på gående fot som David Allen har gjort, men ärligt talat så var ljudboken sådär, lite väl mästrande i ljudform.

Andra boktips som nämndes var Google-koden, av Andreas Ekström. Jag var på hans föredrag på Malmö Högskola men läste aldrig boken innan jag besökte Google-plex förra sommaren. Om jag skulle läsa en Google-bok nu skulle jag vara mest sugen på The Googlization of Everyting av Siva Vaidhyanathan som Ekström parallell-recenserade häromdagen i Sydsvenskan tillsammans med Steven Levys In the Plex.

Nästa tips som dök upp var SSWC-boken 2010, en antologi av människor som diggar internet och sociala medier där jag själv medverkade. Mattias Boström gjorde ett föredömligt och förträffligt arbete med boken från ax till limpa. Ytterligare andra böcker som uppskattats i mitt nätverk är Free Agent Nation av Daniel Pink och You are not a gadget av Jaron Lanier.

Jag hoppas att någon av ovan nämnda titlar skall inspirera till läsning. Annars finns ju alltid Guardians lista över the 100 greatest non-fiction books.

The Leader’s Guide to Radical Management

Steve Dennings bok The Leader’s Guide to Radical Management har undertiteln Reinventing the workplace for the 21st century och handlar alltså om hur företag behöver förändras när det gäller organisation och ledning för att motsvara nya tider. Management har präglats av den industriella eran, vilket har ökat effektivitet och produktivitet. Men många organisationer – det gäller offentliga verksamheter såväl som storföretag – har blivit stora byråkratier där människor inte trivs och inte skapar värde för kunderna i den utsträckning de borde. I ett företagsklimat som innehåller allt fler tjänsteföretag och kunskapsintensiv verksamhet, vilka principer gäller då för ökad innovationsförmåga? Jo, ett fokus på att glädja kunderna och att man levererar värde åt kunden i varje steg. Själv-organiserande team, ständiga förbättringar, total transparens och interaktiv kommunikation är ingredienserna.

 

”Radical management is about mobilizing the energies, spirit, and ingenuities of workers and focusing them on delighting clients and to go on doing it time after time in a sustainable way.”

 

Det är en utmärkt bok till sitt innehåll och jag gjorde många understrykningar. Denning delar med sig av egna erfarenheter varvat med mer generella beskrivningar av hur läget är och hur det bör vara. Varje kapitel avslutas med en checklista för hur man jobbar med självorganiserande team, ständiga förbättringar osv. Jag kan dock tycka att titeln inte gör boken rättvisa. De grundläggande idéerna kommer i mångt och mycket från agil utveckling och från de platta organisationer som vi i Sverige är ganska vana vid, så det upplevs kanske inte som så radikalt. Det förhärskande sättet att organisera och leda verksamheter behöver förändringar, i vissa fall ganska omfattande sådana och det är det som är det radikala. Det moderna ledarskapet kännetecknas dock av iterationer, ett stegvis framåtskridande. Hursomhelst, om du intresserar dig för management, samtiden och framtiden så bör du läsa denna bok.

Agile projektledning

Boken Agile – konsten att slutföra projekt är en handledning för den som vill arbeta agilt, dvs leverera användbara delresultat med hög frekvens, i sina projekt. Jämfört med att sikta in sig på ett slutresultat många månader fram i tiden och riskera att man halkar efter tidplan och/eller skjuter snett i förhållande till mål/behov/förutsättningar. De närbesläktade metoderna Scrum och Agile kommer från IT-projekt och utveckling och det är här författarens ambition ge en guide till projektledare i andra branscher och miljöer. Agile lämpar sig dock inte för projekt av typen offentlig upphandling och när det föreligger fasta, detaljerade avtal som förhindrar flexibilitet.

Några grundprinciper inom agil projektledning är:

– Börja med det som ger mest nytta.

– Välkomna förändringar snarare än att hålla fast vid en rigid plan

– Täta avstämningar ger klarhet i var man befinner sig

Då planen inte stämmer med verkligheten justerar man alltid parametern resultat, dvs minskar omfattningen istället för att tillsätta mer resurser (tid, pengar, personer). Etapper ska vara korta och leveranserna täta. Time-boxing innebär att man utför en aktivitet inom en viss utsatt tid. Hinner man inte med det där allra sista så förlänger man inte tiden, utan sparar den detaljen till nästa etapp.

Inför varje etapp detaljerar vi vilke krav eller mål vi tillgodoser, inte vilka aktiviteter vi genomför.

Boken tar upp hur man organiserar sitt projekt: gör förstudie, planerar, hur själva genomförandet går till och slutligen överlämning. Det finns flera övningar. Personligen hoppar jag över dem, men de fyller ändå en funktion genom att ge konkreta exempel på genomförande. Längst bak i boken finns en del mallar och checklistor, t ex checklista för projektbeställaren och mall för rollbeskrivning.

Det är en bra och tydlig bok som jag upplever att många projektledare kan ha glädje av för att nå ökad tydlighet, säkerställa att man gör rätt saker och för att hålla ett jämnt tempo av leveranser.

Analytics at Work – Smarter Decisions, Better Results

Analytics at Work av Thomas Davenport & Jeanne Harris (Harvard Business Press) är en utomordentlig guide till hur ett företag ökar sin analytiska kompetens. Varför ska man göra det? För att ta mer välgrundade beslut.

Allow information- and knowledgebased strategy formulation and decision making, and leverage information to improve business performance.

Boken kom till efter att författarna publicerat Competing on Analytics och insett att få företag ligger på den analytiska nivån att de kan konkurrera med analys. De flesta företag är betydligt mer analytiskt omogna och det är en resa att ta sig dit – därav denna bok. Utifrån ramverket i boken är det relativt lätt att avgöra var man står och vad som är ett lämpligt nästa steg. Ramverket har 5 faser: från ett analytiskt omoget företag till ett som använder analys som en konkurrensfördel.

Analysarbete är en kombination av strategi, intuition, ramverk samt erfarenhet. Grunden i Analytics at Work är ett ramverk med de framgångsfaktorer som enligt författarna behöver vara på plats för att organisationen ska lyckas med analys. De är följande (minnesregeln är DELTA, därför skriver jag dem på engelska): Data, Enterprise orientation (verksamhetsperspektiv), Leadership, Targets (mål) och Analysts. Författarna tar bl a upp lämpliga fokusområden; försäljning är ett klassiskt område som är tacksamt för analys. De tar även upp hur man bäst organiserar verksamheten; en decentraliserad lösning är vanligast men sällan funktionell.

Det här är en väldigt bra bok för den som är intresserad av arbetet med analys i ett företag eller en organisation. Den ger ett stegvis stöd men är inte överdrivet förenklad. Jag kan rekommendera Analytics at Work.

Relaterat: Thomas Davenport bloggar på HBR.