Kultur & community

Jag lutar mig mot Edgar Scheins beskrivning av en kultur bestående av tre skikt:

  1. Det omedelbart synliga, såsom fysiska objekt och oberverbara processer och beteenden.
  2. Värderingar, ideal och målsättningar.
  3. Underliggande antaganden som är omedvetna men styr beteenden, uppfattningar, tankar och känslor.