Att utvecklas och att bidra till utveckling av team och organisationer, det är mitt motto.

Jag arbetar som konsult med strategiskt ledarskap och verksamhetsutveckling. Förändring i organisationer byggs upp av en mängd insatser på olika nivåer för att den ska bli hållbar och inte bara luftslott. Jag är bra på att hantera helheten & delarna och hjälper verksamheter med att tydliggöra samt realisera vision och strategier. Allra bäst trivs jag när jag jobbar med grupper i det generativa rummet mellan strategi och genomförande – jag kallar det levande strategi.

Mitt arbete är baserat i forskning och den senaste kunskapen. Min akademiska grund är en Ek mag i management från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet (1999) och en Fil kand i litteraturvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet. Samt University of Sheffield (Storbritannien) och Sorbonne (Frankrike). Med kurser uppdaterar jag mig löpande, t ex Coachande ledarskap och Leading from the emerging future (MIT Boston). 

2013-16 satt jag i styrelsen för Malmö Toastmasters.

2016 startade jag Teal for teal Malmö, en del i ett internationellt nätverk för erfarenhetsutbyte kring hur vi utvecklar organisationer för vår samtid och framtid med hjälp av självorganisering, helhetstänkande och anpassningsförmåga.

Min profil på LinkedIn