Att utvecklas och att bidra till utveckling av team och organisationer, det är mitt motto.

Jag arbetar som konsult i mitt företag Ambiwise med strategiskt ledarskap och verksamhetsutveckling, frågor som jag har 17 års erfarenhet av från olika miljöer. Förändring gör att dagens organisationer behöver vara agila, och det sker med en mängd insatser på olika nivåer för att de ska bli och vara livskraftiga. Jag är bra på att hantera helheten & delarna och hjälper verksamheter med att tydliggöra samt realisera vision och strategier. Allra bäst trivs jag när jag jobbar med grupper i förändringsuppdrag, mellan strategi och genomförande – jag kallar det levande strategi.

Mitt arbete är baserat i forskning och den senaste kunskapen. Min akademiska grund är en Ek mag i management från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet (1999) och en Fil kand i litteraturvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet. Samt University of Sheffield (Storbritannien) och Sorbonne (Frankrike). Med kurser uppdaterar jag mig löpande, t ex Coachande ledarskap och Leading from the emerging future (MIT Boston). 

2013-16 satt jag i styrelsen för Malmö Toastmasters.

2016 startade jag Teal for teal Malmö, en del i ett internationellt nätverk för erfarenhetsutbyte kring hur vi utvecklar organisationer för vår samtid och framtid med hjälp av självorganisering, helhetstänkande och anpassningsförmåga.

Min profil på LinkedIn