Att utvecklas och att bidra till utveckling av team och organisationer för att skapa en bättre framtid.

Jag arbetar som konsult i mitt företag Ambiwise med strategiskt ledarskap och verksamhetsutveckling, frågor som jag har 18 års erfarenhet av från olika roller och miljöer. För att säkerställa sin fortsatta framgång behöver morgondagens organisationer vara agila, och det handlar inte bara om att agera snabbare utan också om att dra rätt slutsatser: strategiskt tänkande och collaborative sensemaking.  Jag är bra på att hantera helheten & delarna och trivs bäst när jag jobbar med grupper i förändring. Jag hjälper verksamheter med att tydliggöra samt realisera potential – levande strategi för livskraftiga verksamheter.

Mitt arbete är baserat i forskning och den senaste kunskapen. Min akademiska grund är en Ek mag i management från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet (1999) och en Fil kand i litteraturvetenskap, filosofi och medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet. Samt University of Sheffield (Storbritannien) och Sorbonne (Frankrike). Med kurser uppdaterar jag mig löpande, t ex Coachande ledarskap och U.lab – Leading from the emerging future (MIT Boston). 

2016 startade jag Teal for teal Malmö, en lärande-community och hub i ett internationellt nätverk för erfarenhetsutbyte kring hur vi utvecklar organisationer för vår samtid och framtid med hjälp av helhetstänkande, självorganisering och anpassningsförmåga.

2013-16 satt jag i styrelsen för Malmö Toastmasters.

Min profil på LinkedIn