Om mig

Att utvecklas och att bidra till utveckling, det har varit mitt motto under hela min karriär och innan dess.

Fokus i arbetet har varit på organisationsnivå samt gruppnivå. Jag arbetar som konsult med strategiskt ledarskap och verksamhetsutveckling. Förändring i organisationer byggs upp av en mängd insatser på olika nivåer för att den ska bli hållbar och inte bara luftslott. Jag är bra på att hantera helheten & delarna och hjälper verksamheter med att tydliggöra samt realisera vision och strategier. I grunden handlar det om att hjälpa en verksamhet med ”Var är vi? Vart strävar vi? och Hur tar vi oss dit?”. För mig är management (inklusive ledarskap) ett hantverk där jag har tillgång till en hel verktygslåda. Strategisk ledning behövs i ökande förändringstakt och komplexitet – agilt ledarskap. Kund- och omvärldsperspektiven finns alltid med. Allra bäst trivs jag när jag jobbar med grupper av förändringsagenter, i det generativa rummet mellan strategi och praktik – jag kallar det levande strategi.

Mitt arbete är baserat i forskning och den senaste kunskapen. Min akademiska grund är en Ekonomie magisterexamen i management från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och en Fil kand i litteraturvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap. Jag gillar böcker eftersom de är en port till andra perspektiv och infallsvinklar. Med kurser uppdaterar jag mig löpande, t ex Situationsanpassat ledarskap, UGL och Theory U – Leading from the emerging future (MIT). 

2013-16 satt jag i styrelsen för Malmö Toastmasters, en internationell förening för talar- och ledarutveckling. Jag är initiativtagare till Teal for teal Malmö, ett nätverk för erfarenhetsutbyte kring hur vi utvecklar organisationer för vår samtid och framtid med hjälp av självorganisering, helhetstänkande och anpassningsförmåga.

Min profil på LinkedIn